Tạo ra một tài sản số mới

Bilion là một thành viên của Aragon, có hơn 10 năm tư vấn nghiên cứu, xây dựng các dự án về website, APP, mô hình nền tảng, kinh tế 4.0.…

Mua một tài sản số chất lượng

Các chủ sở hữu (nhà đầu tư) có nhu cầu mua các tài sản số gồm website, APP, phần mềm, mạng xã hội, các nền tảng 4.0, startup, dữ liệu,…

Bán một tài sản số được giá trị cao

Các chủ sở hữu (nhà đầu tư) có nhu cầu bán các tài sản số gồm website, APP, phần mềm, mạng xã hội, các nền tảng 4.0, startup, dữ liệu,…

Hoạt động giao dịch tài sản số ở Việt Nam đạt giá trị hơn 110 tỉ đô la

(KTSG Online) – Các hoạt động giao dịch tài sản số ở Việt Nam từ tháng 7-2021 đến tháng 6-2022 đã có giá trị lên tới 112, 6 tỉ đô…

Contact Me on Zalo