Các loại chi phí

Các loại chi phí của Bilion.vn cung cấp cho các nhà đầu tư và các bên liên quan gồm có:

  • Chi phí môi giới mua-bán tài sản số: Tối thiểu 5% , với mỗi tài sản số cụ thể sẽ có sự đàm phán thỏa thuận về mức % hoa hồng.
  • Chi phí sử dụng các sản phẩm, dịch vụ: Với mỗi loại sẽ có báo giá cụ thể (hoặc chi phí được công khai theo từng sản phẩm, dịch vụ).
Contact Me on Zalo