Tài sản số là gì?

Tài sản số được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm tất cả những loại tài sản hoạt động trên Internet, được tạo ra từ Internet. Bao gồm các loại Website,…

Doanh thu kinh tế Internet Việt Nam đạt 57 tỷ USD năm 2025

Theo Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2022, tổng doanh thu kinh tế Internet Việt Nam đến năm 2025 dự báo đạt mức 57 tỷ USD, chỉ…

Thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam

Việc ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin (CNTT) trong mọi hoạt động của nền kinh tế theo hướng hiệu quả hơn, tối ưu hơn đã hình thành một…

Contact Me on Zalo