Gọi vốn đầu tư cho các dự án tài sản số

Bilion cam kết gọi vốn đầu tư thành công cho các dự án tài sản số. Dự án đang hoạt động hoặc ở dạng ý tưởng/bản nghiên cứu. Bilion sẽ…

Quản lý tài sản số

Bilion cung cấp dịch vụ quản lý các tài sản số (website, APP, dự án nền tảng 4.0) theo danh mục, cam kết hiệu quả, gia tăng giá trị cho…

Định giá một tài sản số

Bilion áp dụng phương pháp định giá tài sản số dựa trên mô hình giá trị – phương pháp định giá số 1 hiện nay, được nhiều tổ chức lớn…

Mua một tài sản số chất lượng

Các chủ sở hữu (nhà đầu tư) có nhu cầu mua các tài sản số gồm website, APP, phần mềm, mạng xã hội, các nền tảng 4.0, startup, dữ liệu,…

Tạo ra một tài sản số mới

Bilion là một thành viên của Aragon, có hơn 10 năm tư vấn nghiên cứu, xây dựng các dự án về website, APP, mô hình nền tảng, kinh tế 4.0.…

Bán một tài sản số được giá trị cao

Các chủ sở hữu (nhà đầu tư) có nhu cầu bán các tài sản số gồm website, APP, phần mềm, mạng xã hội, các nền tảng 4.0, startup, dữ liệu,…

Contact Me on Zalo