Định giá một tài sản số

Bilion áp dụng phương pháp định giá tài sản số dựa trên mô hình giá trị – phương pháp định giá số 1 hiện nay, được nhiều tổ chức lớn sử dụng. Với mỗi loại tài sản số khác nhau sẽ có cách thức định giá tương ứng.

Phương pháp định giá trị tài sản số dựa trên giá trị là gì?

Công thức định giá = Giá trị hiện tại + Giá trị gia tăng trong tương lai

 • Giá trị hiện tại: Được căn cứu dựa trên các nghiên cứu, phân tích chi tiết về tài sản số, ví dụ như tên thương hiệu, số lượng khách hàng, tài sản sở hữu, sự độc quyền, dòng tiền, lợi nhuận, chi phí, sự cạnh tranh, thị trường, sản phẩm, dịch vụ, …. dựa trên thời điểm cụ thể (thời điểm được định giá xác định).
 • Giá trị gia tăng trong tương lai: Là khả năng mở rộng, phát triển tài sản số trong tương lai với những kế hoạch/dự án được nghiên cứu cụ thể, khả thi. Giá trị gia tăng trong tương lai là giá trị kỳ vọng (chưa xảy ra), giúp các nhà đầu tư (người mua) nhìn thấy cơ hội khi đầu tư, mua lại tài sản số. Giá trị gia tăng trong tương lai sẽ được xác định dựa theo từng tài sản số cụ thể.

 

Điểm nổi bật của phương pháp định giá 

 • Nhanh: Áp dụng các công cụ phân tích, có thể cho kết quả vài giờ (tài sản số giá trị nhỏ), vài ngày (tài sản số giá trị lớn), các phương pháp định giá khác có thể mất nhiều ngày.
 • Chính xác: Đây là phương pháp định giá chính xác nhất cho các tài sản số, đang được sử dụng bởi các công ty lớn trên toàn thế giới.
 • Tin cậy: Mang lại độ tin cậy cao, giúp cho chủ dự án, các nhà đầu tư yên tâm khi mua bán, đầu tư dự án.

 

Quy trình định giá của Bilion

Bilion sẽ cung cấp quy trình làm việc cụ thể cho từng loại tài sản số. Thông thường sẽ có 4 bước sau:

 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và phân tích sơ bộ tài sản số, xây dựng kế hoạch định giá.
 • Bước 2: Thực hiện định giá tài sản số
 • Bước 3: Gửi báo cáo kết quả cho khách hàng
 • Bước 4: Tư vấn hỗ trợ sau định giá, có thể bổ xung (định giá lại bổ xung) cho tài sản vào các thời điểm sau đó.

 

Chi phí/thời gian dịch vụ định giá

 

Bilion sẽ có báo giá chi phí, công việc, thời gian theo yêu cầu cụ thể.

 

Bản báo các kết quả định giá

 

Sau khi công việc định giá hoàn tất, Bilion sẽ gửi cho khách hàng một bản (file word, ảnh, pdf) định giá tài sản số chi tiết, nó sẽ là căn cứ tin cậy để khi mua-bán, giao dịch tài sản số. Chủ sở hữu có thể gửi bản định giá này cho các nhà đầu tư, người mua quan tâm, tiết kiệm thời gian của các bên.

 

 

***************************************************************************************************

 

MẪU BẢN ĐỊNH GIÁ ỨNG DỤNG (APP)

 

Đây là bản định giá chung, khi đi vào ứng dụng cụ thể sẽ có nội dung chi tiết phù hợp.

 

1. Tổng quan về ứng dụng (đoạn mô tả giới thiệu về ứng dụng)

2. Phương pháp định giá ứng dụng (phương pháp giá trị của Bilion, như mô tả bên trên)

3. Định giá ứng dụng

3.1: Giá trị ứng dụng hiện tại

 • Tình hình hiện tại (trạng thái ứng dụng)
 • Mô hình ứng dụng
 • Điểm nổi bật/khác biệt của ứng dụng
 • Tính pháp lý
 • Những giấy phép, tài sản trí tiệu, sở hữu trí tuệ của ứng dụng
 • Nhân sự cốt lõi, vận hành ứng dụng (chi tiết)
 • Thương hiệu (phân tích chi tiết, tính sở hữu, …)
 • Người dùng (users, phân tích chi tiết số lượng, phân loại, phân nhóm, chất lượng, tỷ lệ tương tác, ….)
 • Sản phẩm, dịch vụ (phân tích chi tiết)
 • Đối tác của ứng dụng (danh sách chi tiết)
 • Thị trường (phân tích chi tiết bao gồm tỷ lệ %, nhu cầu, cơ hội, …)
 • Cấu trúc của ứng dụng (chiều rộng và chiều sâu)
 • Công nghệ xây dựng ứng dụng (mô tả chi tiết về công nghệ, chất lượng, lỗi, khả năng nâng cấp, điểm nổi bật, …)
 • So sánh ứng dụng với các ứng dụng khác đang có
 • Thứ hạng và các thông tin, phản hồi liên quan đến ứng dụng trên các chợ ứng dụng (Chplay, Appstore)
 • Dữ liệu của ứng dụng (phân tích chi tiết các loại dữ liệu, với liệt kê cụ thể)
 • Tài chính (bản báo cáo tài chính chi tiết, thu, chi phí, vốn đầu tư, lợi nhuận, …)
 • Nhà đầu tư (các cổ đông/nhà đầu tư của ứng dụng)
 • Các thông tin liên quan khác.

3.2 Giá trị gia tăng trong tương lai của ứng dụng

Cần nghiên cứu xây dựng một kế hoạch phát triển ứng dụng chi tiết, có tính khả thi, đạt được vào một thời điểm xác định. Ví dụ sau 5 năm, ứng dụng sẽ đứng Top 1 trong lĩnh vực, với 1.000.000 người dùng, kế hoạch cụ thể là …..

 

4. Báo các giá trị ứng dụng

Dựa trên (3.1) + (3.2) sẽ xác định được giá trị ứng dụng trị giá bao nhiêu (vnđ hoặc USD), vào thời điểm định giá.

 

5. Bổ xung định giá

Ứng dụng có thể điều chỉnh dẫn đến cần xác định lại giá trị, bổ xung sự thay đổi trong báo cáo định giá.

Contact Me on Zalo