Hướng dẫn đầu tư

Bilion cung cấp một số chiến lược cơ bản giúp các nhà đầu tư tài sản số thành công, trong từng trường hợp cụ thể, sẽ có cách áp dụng và thực hiện khác nhau, Bilion sẽ tư vấn hỗ trợ chi tiết.

Đầu tiên, các nhà đầu tư cần hiểu được bản chất của giá trị tài sản số các các điểm sau:

  • Giá trị dễ dàng thay đổi: Tài sản số rất khác biệt với các loại tài sản kiểu truyền thống, giá trị của tài sản số nằm ở sự sáng tạo liên tục, nằm ở tiềm năng phát triển, xu hướng và niềm tin mà nó tạo ra. Nên nếu biết cách, giá trị này có thể tăng hoặc giảm rất nhanh chóng.
  • Tốn chi phí để duy trì, vận hành: Tài sản số cần nhiều chi phí để duy trì hoạt động, vận hành, đầu tư phát triển liên tục, nếu ngừng lại, tài sản số có thể mất đi, giảm giá trị.

Giá trị của một tài sản số

Giá trị = Giá trị hiện tại + Giá trị gia tăng trong tương lai

  • Giá trị hiện tại: Là giá thị thật của tài sản số ở thời điểm cụ thể hiện tại, được định giá bằng các phương pháp cụ thể tùy theo loại tài sản số, ví dụ một APP được định giá 5 tỷ VNĐ sử dụng phương pháp dựa trên dòng tiền.
  • Giá trị gia tăng trong tương lai: Là tiềm năng gia tăng giá trị của tài sản số sau một khoảng thời gian cụ thể nào đó trong tương lai, dựa trên những căn cứ tương đối, có thể làm được, là một phần quan trọng để các nhà đầu tư quan tâm. Khác hoàn toàn với các giá trị ảo.

 

Những chiến lược và phương pháp

  • Phương pháp X5 tài sản số: Có thể x2, x5, x10 hay nhiều hơn nữa, phụ thuộc vào năng lực của nhà đầu tư, bởi vì khả năng gia tăng giá trị tài sản số là không giới hạn.
  • Chiến lược “Mua rẻ – bán đắt”: Nhiều tài sản số thật sự có giá trị nhưng không được chủ sở hữu đánh giá đúng, và các nhà đầu tư cần phải nhận ra, nắm bắt được điều này, bao gồm giá thị thực tế và giá trị tiềm năng hình thành trong tương lai của tài sản số. Để làm được cần nhiều kinh nghiệm và trí tưởng tượng.
  • Chiến lược “Biến rác thành vàng”: Đây là một chiến lược đỉnh cao, thu lợi lớn nhất và cũng khó thực hiện nhất, cần hội đủ sự kiên trì tìm kiếm tài sản số “rác” và một tầm nhìn, một năng lực để biến rác thành vàng thật sự. Tài sản số rác là các tài sản chẳng có giá trị, không sinh dòng tiền dương, tốn rất nhiều chi phí để duy trì.
  • Chiến lược “Rủi ro cao – Lợi nhuận lớn”: Nếu bạn chấp nhận rủi ro, thành quả nhận được luôn xứng đáng, chỉ cần thành công 2/10 dự án.
Contact Me on Zalo