Quản lý tài sản số

Bilion cung cấp dịch vụ quản lý các tài sản số (website, APP, dự án nền tảng 4.0) theo danh mục, cam kết hiệu quả, gia tăng giá trị cho tài sản số. Với mỗi loại tài sản số sẽ có quy trình và cách thức quản lý khác nhau, sẽ được Bilion mô tả/thảo luận chi tiết khi làm việc. Chủ sở hữu tài sản cần trả phí dịch vụ quản lý.

Những điểm chính của dịch vụ quản lý tài sản số:

  • Duy trì vận hành tài sản số theo quy trình/kế hoạch định trước
  • Xử lý các sự cố, vấn đề, rủi ro phát sinh trong quá trình
  • Đề xuất các ý tưởng, kế hoạch giúp tài sản số phát triển hơn
  • Tư vấn chiến lược, các kế hoạch để tài sản số gia tăng giá trị.
  • Gửi các báo cáo thường xuyên cho chủ sở hữu về tài sản số.

Nếu bạn có tài sản số cần quản lý, liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Contact Me on Zalo