Quy định chung

Bilion.vn có các quy định cụ thể cho từng trường hợp hoạt động liên quan đến tài sản số, vì vậy rất mong các nhà đầu tư tuân thủ đầy đủ. Các quy định gồm có:

  • Quy định về tài sản số đủ điều kiện tham gia sàn
  • Quy định về tính pháp lý của chủ tài sản số (chủ sở hữu)
  • Quy định về quy trình mua-bán tài sản số
  • Quy định về các dịch vụ do Bilion.vn cung cấp
  • Quy định về chính sách bảo mật thông tin.
  • Các quy định riêng khác.
Contact Me on Zalo