Bán một tài sản số được giá trị cao

Các chủ sở hữu (nhà đầu tư) có nhu cầu bán các tài sản số gồm website, APP, phần mềm, mạng xã hội, các nền tảng 4.0, startup, dữ liệu,…