Định giá một tài sản số

Bilion áp dụng phương pháp định giá tài sản số dựa trên mô hình giá trị – phương pháp định giá số 1 hiện nay, được nhiều tổ chức lớn…