Mua một tài sản số chất lượng

Các chủ sở hữu (nhà đầu tư) có nhu cầu mua các tài sản số gồm website, APP, phần mềm, mạng xã hội, các nền tảng 4.0, startup, dữ liệu,…