Tài sản số là gì?

Tài sản số được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm tất cả những loại tài sản hoạt động trên Internet, được tạo ra từ Internet. Bao gồm các loại Website, phần mềm trực tuyến, ứng dụng (APP), mạng xã hội, diễn đàn, nền tảng, thương hiệu số, dữ liệu, thuật toán, vv… ., và đặc biệt nhất, xu hướng hiện nay đó là tiền điện tử (tiền kỹ thuật số), NTF, Blockchain.

Các loại tài sản số có các đặc điểm chung sau:

  • Có thể mua-bán, giao dịch
  • Sử dụng mô hình giá trị để xác định
  • Khả năng tăng trưởng hoặc thay đổi, biến mất rất nhanh chóng
  • Được pháp luật bảo vệ (tùy theo khu vực)
  • Không giới hạn theo địa lý (toàn cầu)

Các tài sản số mang đến nhiều cơ hội lớn nhanh chóng, tuy nhiên tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không có sự quản lý, kinh nghiệm. Hiện tại các loại tài sản số như tiền điện tử, NTF ở tại Việt Nam vẫn chưa được thừa nhận.

Contact Me on Zalo